• CROWN CEMENT & CONCRETE
  •   
  • |
  •  SINN SHWE LI
  • SUGAR
  • |
  • MINING

NGWE YI PA LE'

Clarico-Image-Text

CEMENT Co., Ltd.


ငွေရည်ပုလဲ ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၃၀၇၉၉၀၂၇) ဖြင့် (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၃ရက်)နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ လောက်ဖန်းကျေးရွာ အနီးတွင် တစ်နေ့တန်(၁၀၀၀) အနည်းဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်သော Crown အမှတ်တံဆိပ် ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်  (၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ၊ ၁ရက်နေ့မှ  စတင်ပြီး ၄၂.၅ နှင့် ၅၂.၅ အမျိုးစားနှစ်မျိုးကို Dry Process နည်းစဉ်သုံး၊ ငါးဆင့်ကြိုတင် အပူပေးစနစ်ဖြင့် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။

  See More

စက်ရုံအတွက်လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ဒီဇယ်ဂျင်နေတာစက်ကြီးများ ခုတ်မောင်း၍ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လည်ပါတ်သုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။ကြံရာသီ သကြားစက်ရုံလည်ပါတ်ချိန်တွင် ဆင်းရွှေလီသကြားစက်ရုံအမှတ် (၂) အင်းဝိုင်းမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား (15 MW) သွယ်ယူသုံးစွဲပါသည်။ယနေ့အချိန်တွင် ဒုတိယအဆင့် တနေ့တန် (၄၀၀၀)ကျ အမှတ် (၂)လိုင်းကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခွင့် တင်ပြခဲ့ခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိခဲ့ပြီး (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁ရက်)နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တည်ဆောက်မှုပြီးစီး၍ လည်ပတ်ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင်ပြီး မိမိစက်ရုံထုတ် Crown ဘိလပ်မြေဖြင့် ကျောက်၊ သဲ၊ ကုန်ကြမ်းများအား သတ်မှတ်စံနှုန်းနှင့်အညီ ဖျော်စပ်ထုတ်လုပ်သည့် အသင့်ဖော်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ စက်မှု (၁) ပန်းခြံလမ်း၊ ၆၂လမ်း၊ အမှတ်  (F-1) တွင်တိုးချဲ့တည်ထောင်ပြီး ဆောင်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ဝန်ဆောင်မှုပေး   လျှက်ရှိပါသည်။

Clarico-Image-Text

SUGAR Company


ငွေရည်ပုလဲ သကြားကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၅၅၇၆၉၁၁၄)ဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ရှမ်းပြည်နယ် ၊နောင်ချိုမြို့နယ် ၊ဆမ္မဆယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တစ်နေ့ကြံတန်ချိန် (၁၀၀၀) ကြိတ်ဝါးသည့် ဆင်းရွှေလီ သကြားစက်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် မနသ-၆၈၆/၂၀၀၈ ဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၊ဧပြီလ ၊ ၂၄ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ် ၊မေလ ၅ရက် နေ့မှစတင်၍ သကြားဖြူ (White Sugar) ကိုစီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ် ၊နောင်ချိုမြို့နယ် ၊အင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် တစ်နေ့ကြံတန်ချိန် (၄၀၀၀) ကြိတ်ဝါးသည့် ဆင်းရွှေလီ သကြားစက်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် မနသ-၉၃၅/၂၀၁၃ ဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၆ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ် ၊ဧပြီလ ၁ရက် နေ့မှစတင်၍ သကြားဖြူ (White Sugar) ကိုစီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ် လျှက်ရှိပါသည်။

Clarico-Image-Text

MINING Co., Ltd.


ငွေရည်ပုလဲ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၅၅၇၄၃၂၉၈) ဖြင့် (၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၂ရက်)နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ 

Crown ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက် လိုအပ်သော စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း (ကျောက်မီးသွေး၊ ထုံးကျောက်၊ ဂေါဒန်၊ သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်)တို့ကို သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရယူပြီး အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေသည့်စနစ်ဖြင့် တူးဖော်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။

VISION 


To be the leading partner in nation-building. Taking part to create a better    life for the citizen of preserving honorable business ethics and practices.

 

နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရာတွင် ဦးဆောင်သောစီးပွားဖက် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရပ်တည်သွားရန် နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော စီးပွားရေးကျင့်စဉ် နှင့်ကျင့်ဝတ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်လျက် နိုင်ငံသားများ၏ဘဝမြင့်မားကောင်းမွန်ရေး အတွက်ဦးတည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ဖြစ်သည်။ 


MISSION

 

To create value for all customers, employees and other stakeholders through standards of transparency, accountability in manufacturing while fulfilling corporate social responsibility.

တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း လွှမ်းခြုံထားသည့်    စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်   ထုတ်လုပ်သော  ကုမ္ပဏီ၏
ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများမှ သုံးစွဲသူများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သူ အားလုံးအတွက် မြင့်မားသည့်တန်ဖိုးရလဒ်များ  ဖန်းတီးပေးရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။